Làm cách nào để dừng quá trình Yourphone.exe trong Windows 10?

Tôi nhận thấy rằng… Yourphone.exe… luôn chạy. Ứng dụng này có thể bị dừng khởi động không và nếu có… Làm thế nào để bạn dừng nó lại? ... Cảm ơn mọi sự giúp đỡ ... Ken * Đã sửa đổi tiêu đề cho chính xác *

Bạn Điện thoại / Kết nối Đồng hành-Liên kết

xin chào, tôi muốn kết nối thiết bị Android của mình với hp windows 10 pro bằng 'You Phone' và 'Phone Companion' nhưng vẫn có kết nối mặc dù cả hai đều được kết nối với điểm phát sóng WIFI từ