Tải xuống Megastat cho Excel

Xin chào, tôi cần tải xuống MegaStat add-in cho Excel và tôi không thể tìm thấy bất kỳ liên kết nào để cài đặt nó.

Sự cố trong Outlook - Lỗi AppHangB1

Nâng cấp lên Surface Pro 4, (mẫu Pro 3) và liên tục nhận được tiền mặt. Đã thử cách sau Đã thay thế Surface Pro 4 - không phải vấn đề phần cứng (windows 10) Đã thử cả Office 2013 và Office 2016

Làm cách nào để xóa một từ mà tôi đã vô tình thêm vào từ điển OneNote?

Tôi đã vô tình nhấp vào '+ conmforted' và thêm từ không phải từ 'conmforted' vào từ điển trong ứng dụng OneNote Windows 10 dành cho thiết bị di động. Làm cách nào để loại bỏ nó? Tôi cũng có ứng dụng máy tính để bàn. Họ rõ ràng